Czarny protest w Kielcach

Kielce przyłączają się do ogólnopolskiego Czarnego Protestu Komitetu Obrony Demokracji. Protestujemy przeciwko paraliżowaniu Trybunału Konstytucyjnego przez obecną władzę.

Zorganizujemy pod pomnikiem Sienkiewicza happening.

Kiedy? We wtorek 5 lipca w godzinach 17 – 18
Gdzie? Kielce ul. Sienkiewicza, pomnik Sienkiewicza.

Głęboko zaniepokojeni stanem demokratycznego trójpodziału władzy w Polsce, pragniemy pokazać, jak ogromne znaczenie w życiu każdego obywatela ma święta zasada niezawisłości władzy sądowniczej.

Jednym z jej zadań jest kontrola zgodności stanowionego prawa z Konstytucją i międzynarodowymi traktatami. Chcemy podkreślić fundamentalne znaczenie dobrego funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego jako organu stojącego na straży Konstytucji, a zatem będącego gwarantem przestrzegania przez większość parlamentarną obowiązującego prawa.

Projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym forsowany przez większość parlamentarną nie rozwiązuje istniejącego od kilku miesięcy konfliktu wokół Trybunału. Skutkiem wprowadzania tej ustawy będzie całkowity paraliż pracy Trybunału, któremu stanowczo się sprzeciwiamy!

Share