Wstąp do KOD


Stowarzyszenie Komitet Obrony Demokracji przyjmuje deklaracje członkowskie.

Formularz deklaracji oraz Statut Stowarzyszenia umieszczone są tutaj (kliknij)

Składając deklarację osoba, która chce wstąpić do Stowarzyszenia:

  • podaje swoje dane osobowe;
  • wybiera sposób komunikacji i adresy do korespondencji;
  • określa wysokość swojej składki członkowskiej;
  • składa dwa podpisy w celu poświadczenia;
  • potwierdza znajomość postanowień Statutu i prawdziwość swoich danych osobowych, wymieniając wybranych przez siebie członków wprowadzających oraz zadeklarowaną wysokość składki członkowskiej.

Deklaracje i dane osobowe będą przechowywane w bezpieczny sposób, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
O decyzji Zarządu Głównego w sprawie przyjęcia w poczet członków będą Państwo informowani indywidualnie.

Deklaracje można składać:

  • osobiście w naszym biurze, ul. Sienkiewicza 76, pokój 326 (III piętro) we wtorki i czwartki w godz. 16-18
  • osobiście w każdą środę w godz. 17-18.30 w klubie Czerwony Fortepian przy ul. Bodzentyńskiej 10 w Kielcach.
  • listem poleconym, na adres:

Region Świętokrzyski KOD
ul. Sienkiewicza 76 pok. 326
25-501 Kielce

  • podczas happeningów i innych wydarzeń organizowanych przez KOD.

Pytania można kierować na nasz adres e-mail kod.kielce@gmail.com

ZAPRASZAMY DO KOD!

wspieraj

Share