Cytaty o zagrożeniu demokracji w Polsce

Od 2015 roku, kiedy rządy w Polsce objęła totalna władza PiS, największe autorytety w kraju i na świecie krytykują ograniczanie demokracji i budowanie dyktatury nad Wisłą. Zbieramy te cytaty. Są przydatne w dyskusji z osobami twierdzącymi, że „demokracja w Polsce ma się dobrze”.


Na temat stanu demokracji w Polsce pod rządami obecnej władzy wypowiedziały się i wypowiadają m.in.: Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, Krajowa Rada Sądownictwa, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Komisja Wenecka, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Fundacja im. Stefana Batorego, Rzecznik Praw Obywatelskich, wydziały prawa największych polskich uczelni, prof. Zimmermann — promotor pracy doktorskiej Andrzeja Dudy, Biuro Prawne Sejmu RP, amerykańscy senatorowie, prezydent USA Barack Obama, prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Angela Merkel, wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans, premier Słowenii Miro Cerar. Wszystkie te ciała i osoby są zgodne, że demokracja w Polsce jest zagrożona i że jej stan się pogarsza. Oto cytaty:

Wrzesień 2015
„Paraliż Trybunału Konstytucyjnego zagraża demokracji, prawom podstawowym oraz rządom prawa w Polsce”.
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Polski

Grudzień 2016
Co zrobił PiS w ciągu roku:
Rozbił ustrój naszego państwa, z takim trudem wywalczony i budowany:

łamiąc konstytucję RP, niszcząc Trybunał Konstytucyjny i zasady państwa prawa,
likwidując niezależność prokuratury i podważając niezawisłość sędziowską,
kneblując opozycję w Sejmie i Senacie, odbierając jej prawo do wolnego głosu,
zmieniając parlament w mechanizm bezmyślnego posłuchu,
przeprowadzając masową czystkę polityczną w instytucjach państwowych.
Odebrał Polakom prawa i wolności:

zapewniając władzy totalną policyjną kontrolę nad obywatelami i komunikacją w internecie,
godząc w wolność zgromadzeń, wolność słowa i wolność artystyczną,
zagrażając autonomii organizacji pozarządowych,
używając policji politycznej do ścigania osób niezależnych i krytycznych,
traktując z pogardą prawa kobiet, zwalczając antykoncepcję, grożąc zaostrzeniem już rygorystycznego prawa antyaborcyjnego,
obcinając emerytury ludziom, którzy po weryfikacji służyli uczciwie demokratycznemu, niepodległemu państwu,
blokując dostęp obywateli do informacji o poczynaniach władzy.
Narzuca nam szowinistyczną mentalność:

szerząc kłamliwe, paranoiczne wizje zamachu smoleńskiego,
fałszując polską historię w myśl ideologii nacjonalistycznej,
zwalczając prawną ochronę mniejszości, tolerancję i wielokulturowość,
odmawiając przyjmowania jakichkolwiek uchodźców i strasząc nimi jak zarazą,
przerabiając Polskę na państwo wyznaniowe na modłę kościoła Rydzyka,
odsądzając oponentów swojej władzy od czci, wiary i patriotyzmu,
pobłażając mowie nienawiści i samemu ją uprawiając,
stosując ordynarną propagandę w tzw. mediach narodowych,
flirtując z grupami powołującymi się na idee faszystowskie,
demolując dobry system szkolny będący wzorem dla świata, by wychowywać pokolenia w duchu ciasnego, wykluczającego „patriotyzmu”.
Zagraża dobrobytowi Polski i Polaków:

wystawiając na wielkie ryzyko los przyszłych pokoleń poprzez obniżenie wieku emerytalnego,
podporządkowując sobie spółki z udziałem państwa, by je zmuszać do posunięć ekonomicznie nieuzasadnionych,
podnosząc obciążenia przedsiębiorców i klasy średniej, przedstawiając to fałszywie jako ich obniżenie,
unieważniając prawo własności ziemi, zwłaszcza rolnikom, poprzez zakaz jej sprzedaży,
gwałcąc polską przyrodę, nasz skarb narodowy.
Godzi w bezpieczeństwo naszego państwa:

powierzając je niekompetentnym i niezrównoważonym funkcjonariuszom partyjnym,
dewastując polską armię poprzez usuwanie z niej fachowych oficerów, sprawdzonych w ramach członkostwa Polski w NATO,
organizując tzw. obronę terytorialną, która ma cechy partyjnych bojówek, a do zapewnienia państwu bezpieczeństwa się nie nadaje,
odpychając Polskę od cywilizowanej Europy, dewastując jej reputację w Unii Europejskiej i w świecie demokratycznym,
wpychając Polskę w sojusz z antydemokratycznymi Węgrami Orbána i flirtując z reżimem dyktatora Białorusi…
Piotr Stasiński, „O co panu chodzi, pośle Kaczyński? Co pan chce zrobić z Polską?”, GW 10.12.2016
——————

Listopad 2016
Polski rząd został wezwany przez Komitet Praw Człowieka ONZ do natychmiastowej publikacji wszystkich wyroków TK i zapewnienia ich wdrożenia. Wezwano także do wyłaniania kolejnych sędziów w sposób transparentny i bezstronny. To reakcja na przedstawiony przez rząd w październiku raport o stanie przestrzegania Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Członkowie komitetu stwierdzili, że są zaniepokojeni także m.in. kwestią dostępu do legalnej aborcji, przestrzeganiem wolności słowa w kontekście sytuacji mediów publicznych oraz polityką migracyjną.

Październik 2016
ZALECENIA KOMISJI WENECKIEJ

1. Respektowanie i pełne włączenie do systemu prawa wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 3 i 9 grudnia 2015 roku. Umożliwienie orzekania trzem sędziom Trybunału, nominowanym zgodnie z prawem w październiku 2015 roku przez poprzedni rząd.

2. Opublikowanie i pełne włączenie orzeczenia TK z 9 marca 2016 roku, dotyczącego samego Trybunału Konstytucyjnego, łącznie z powiązanymi wyrokami i zadbanie o to, aby publikacja wyroków w przyszłości następowała automatycznie i niezależnie od żadnych decyzji władzy wykonawczej lub ustawodawczej;

3. Upewnienie się, że jakakolwiek reforma ustawy o Trybunale Konstytucyjnym respektuje wyroki TK dotyczące Trybunału, włączając te z 3 i 9 grudnia 2015 roku oraz wyrok z 9 marca 2016 roku, a także w pełni bierze pod uwagę opinię Komisji Weneckiej. Tak samo upewnienie się, że efektywność Trybunału Konstytucyjnego jako gwaranta konstytucji nie jest podważana przez nowe przepisy – czy to z osobna, czy przez efekt połączenia regulacji;

4. Upewnienie się, że Trybunał Konstytucyjny może badać konstytucyjność nowej ustawy o TK przyjętej 22 lipca 2016 roku, zanim wejdzie ona w życie. Tak samo jak upewnienie się, że osąd Trybunału w tej kwestii zostanie opublikowany i w pełni zastosowany.

Wrzesień 2016
Paraliż [Trybunału Konstytucyjnego] zagraża demokracji, prawom podstawowym i praworządności w Polsce.
Parlament Europejski ubolewa także nad faktem, że polski rząd odmówił opublikowania wszystkich wyroków Trybunału Konstytucyjnego, w tym wyroków z dni 9 marca i 11 sierpnia 2016 r.
Rezolucja Parlamentu Europejskiego nr 2014-2019, z 14 września 2016 r.
——————
Lipiec 2016
„ustawa dotycząca funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, przegłosowana przez Sejm w ubiegły piątek [22 lipca – przyp.], nie rozwiewa kilku istotnych obaw, wyrażonych przez Komisję Wenecką i Komisję Europejską, oraz budzi nowe”.
rzecznik Komisji Europejskiej Margaritis Schinas
——————–
lipiec 2016
„Polski parlament przegłosował nową ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. Wprawdzie nowa ustawa realizuje niektóre zalecenia opinii Komisji Weneckiej co do ustaw uchwalonych w ubiegłym roku, które zostały uznane za niezgodne z konstytucją, to jednak utrudnia ona osiągnięcie kompromisu w sprawie dopuszczenia do orzekania sześciu wybranych sędziów. Podczas szczytu NATO prezydent Obama podzielił się z prezydentem Dudą swoim zaniepokojeniem co do praworządności i zaapelował do wszystkich stron, aby wspólnie podjęły działania dla dobra instytucji demokratycznych w Polsce. Stany Zjednoczone zachęcają polskie władze, aby rozwiązały kwestie sporne tak, by polskie instytucje demokratyczne oraz system mechanizmów kontrolnych państwa były poszanowane i by mogły sprawnie funkcjonować”.
Oświadczenie Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych
————-
lipiec 2016
„Ameryka niepokoi się o to, co się dzieje wokół polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Szanujemy niezależność Polski i widzimy, że parlament podejmuje kroki, żeby rozwiązać problem, ale z pewnością jest jeszcze sporo do zrobienia. […] O tym, że jesteśmy demokracjami, przesądzają nie tylko słowa zapisane w konstytucjach, ale też instytucje i standardy, czyli rządy prawa, niezależne sądy i wolne media. To są wartości, na których zbudowaliśmy nasz sojusz”.
Barack Obama, prezydent Stanów Zjednoczonych
————–
lipiec 2016
„Ustawa [autorstwa PiS] o Trybunale Konstytucyjnym jest kolejnym krokiem władzy ustawodawczej prowadzącym do paraliżu funkcjonowania Trybunału. Zawiera szereg przepisów, które w sposób oczywisty są sprzeczne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, w tym naruszają konstytucyjną zasadę trójpodziału władzy i prowadzą do dalszego ograniczania niezależności władzy sądowniczej. […] W naszej ocenie przyjęta przez Sejm w dniu 7 lipca 2016 roku ustawa o Trybunale Konstytucyjnym ponownie podważa wskazane przez Komisję Wenecką wszystkie trzy podstawowe zasady Rady Europy: demokracji, praw człowieka i rządów prawa”.
Podpisy:
Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Stowarzyszenie Sędziów „Themis”, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce „Pro Familia”
——————
maj 2016
„Polska i Węgry, dwa kraje, które nie byłyby wolne, gdyby nie USA i zwycięstwo w zimnej wojnie, uznały ostatnio, że demokracja to za duży problem i że wolą autorytarnych liderów w stylu Putina”.
Bill Clinton, były prezydent Stanów Zjednoczonych
—————
kwiecień 2016
„Wyroki Trybunału Konstytucyjnego obowiązują, nawet jeśli nie zostały urzędowo opublikowane, decyduje samo ogłoszenie wyroku. Nawet formalnie nieuchylony — ze względu na brak opublikowania wyroku — przepis ustawy może nie być stosowany, jeżeli zgodnie z orzeczeniem TK został pozbawiony domniemania konstytucyjności”.
Tadeusz Ereciński, prezes Sądu Najwyższego
————
kwiecień 2016
„Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego stali nieugięcie na straży konstytucji, niezależności Trybunału i swojej niezawisłości. Zasługuje to na najwyższy szacunek i uznanie. Takie oceny prezentuje powszechnie środowisko sędziów w Polsce. […] Nie doświadczył tego (niepublikowania wyroku — przyp.) prawdopodobnie żaden sąd konstytucyjny w Europie”.
Dariusz Zawistowski, przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa
—————–
kwiecień 2016
„Polska odnotowała największy spadek w stronę „półstabilnej” demokracji w ciągu ostatniego roku. Największy spadek zanotowaliśmy w kwestii wolności mediów, wolności sądów, w tym sądu konstytucyjnego oraz rządu na poziomie narodowym. Prawo i Sprawiedliwość przejęło kontrolę nad państwowymi instytucjami oraz osłabiło mechanizmy równowagi politycznej, blokując Trybunał Konstytucyjny”.
Raport Freedom House
————–
kwiecień 2016
„Większość parlamentarna podejmuje w skrajnie szybkim tempie reformy w kluczowych obszarach bez znaczącej dyskusji politycznej z partiami opozycyjnymi. Szczególnie zmiany dotyczące Trybunału Konstytucyjnego wzbudziły obawy co do poszanowania państwa prawa”.
Thorbjorn Jagland, Sekretarz generalny Rady Europy
————————
marzec 2016
„Prezydent Andrzej Duda jako absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego i mój wychowanek nie powinien łamać konstytucji. Jest mi z tego powodu przykro”.
Prof. Jan Zimmermann, promotor pracy doktorskiej Andrzeja Dudy
—————
marzec 2016
„Opinia Komisji Weneckiej nie pozostawia żadnych wątpliwości: jeśli rząd nie zakończy tego kryzysu konstytucyjnego, rządy prawa, demokracja i prawa człowieka w Polsce będą zagrożone. Czas, żeby polski rząd zareagował. Absolutną koniecznością jest, by zaczął respektować i stosować się do wyroków Trybunału Konstytucyjnego i raportu Komisji Weneckiej. Musi też wycofać się ze swoich oszczerczych wypowiedzi pod adresem sędziów Trybunału. Wreszcie, polski rząd powinien pilnie dokonać fundamentalnej zmiany swojego stanowiska i działać zgodnie z podstawowymi europejskimi wartościami, które zostały zapisane w traktatach Unii Europejskiej”.
Guy Verhofstadt, Szef Porozumienia Liberałów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
—————–
luty 2016
„Chcemy wyrazić nasze zaniepokojenie działaniami polskiego rządu, które zagrażają niezależności mediów i Trybunału Konstytucyjnego oraz psują wizerunek Polski jako wzorca przemian demokratycznych. Wzywamy Pani [Beaty Szydło — przyp.] rząd, żeby potwierdził wierność zasadom OBWE i UE, w tym zobowiązał się szanować demokrację, prawa człowieka i rządy prawa”.
List Senatorów USA
John McCain, Dick Durbin, Ben Cardin.
————
styczeń 2016
„Polski rząd uznał swoje zwycięstwo wyborcze za mandat pozwalający na podporządkowanie pomyślności państwa woli zwycięskiej partii, zarówno merytorycznie, jak i personalnie. […] Jest to sterowana demokracja a la Putin, niebezpieczna putinizacja polityki europejskiej”.
Martin Schulz, przewodniczący Parlamentu Europejskiego
———–
grudzień 2015
„W wyniku podjętych działań władz państwowych powstało zagrożenie dla niezależności organów władzy sądowniczej, w szczególności Trybunału Konstytucyjnego, jednego z gwarantów porządku konstytucyjnego. Apelujemy o niezwłoczne podjęcie działań, które nie dopuszczą do trwałego zachwiania równowagi pomiędzy władzą sądowniczą a władzami ustawodawczą i wykonawczą”.
Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego


Lipiec 2017
„Jesteśmy zaniepokojeni ciągłą pracą polskiego rządu nad prawem, wydaje się, ograniczającym władzę sądowniczą i potencjalnie osłabiającym zasadę praworządności”.
Heather Nauert, rzeczniczka Departamentu Stanu USA

– Mam przesłanie miłości i wolności dla naszych braci i sióstr w Polsce, którym zabiera się ich wolność! Jesteśmy z wami!
Bono, wokalista zespołu U2, podczas koncertu w Amsterdamie

Sierpień 2017
„Jawne lekceważenie przez władze Polski orzeczenia Trybunału stanowi pogwałcenie traktatowego prawa Unii Europejskiej. (…) Działanie to podważa zaufanie do polskich władz i stanowi jednoznaczny sygnał, że polski rząd nie zapewnia efektownej realizacji norm prawa europejskiego oraz dopuszcza się działań mogących prowadzić do nieodwracalnej degradacji środowiska naturalnego. (…) Takie działanie rodzi uzasadnione obawy co do wywiązywania się przez Polskę z innych zobowiązań międzynarodowych w przyszłości”.
Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej

sierpień 2017
„Polska nie definiuje dziś przyszłości Europy. Europa jest oparta na wartościach, demokracji i wolnościach obywatelskich, a polski rząd jest dziś z nimi w konflikcie”.
prezydent Francji Emmanuel Macron podczas wizyty w Bułgarii

Sierpień 2017
„Widzimy w Polsce procesy, które zagrażają państwu prawa. Jeśli ktokolwiek w Europie będzie próbował poważnie zagrozić praworządności, Słowenia opowie się za sankcjami”.
premier Republiki Słowenii Miro Cerar

Sierpień 2017
„Mamy szanować ład konstytucyjny, który jest gwarantem naszego bycia razem, a nie nadwerężać go czy omijać. Mamy w prawdziwym i szczerym dialogu szukać rozwiązań, które nie byłyby kierowane przeciw komukolwiek, ale w trwały i zrozumiały sposób reformowały instytucje służące ludzkiemu dobru i sprawiedliwości”.
prymas Polski, abp. Wojciech Polak

Sierpień 2017
„Nie można budować Europy podważając jej podstawowe zasady. Nie można tolerować deptania projektu jaki jest Unia Europejska”.
prezydent Francji Emmanuel Macron o Polsce w wywiadzie dla „Le Point”
————–
„Nie możemy wrócić do sytuacji, kiedy wyrok sądowy zapada gdzieś w gremium partyjnym. Sądy muszą być niezależne od polityków i wolne od ich nacisków. Nie interesuje nas polityka tylko rządy prawa. Nie odpuścimy”.
wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans na posiedzeniu komisji wolności obywatelskich Parlamentu Europejskiego poświęconego sytuacji praworządności w Polsce.


Wrzesień 2017
„Przedstawiliśmy nasze obawy dotyczące rządów prawa i zmian w tym zakresie w Polsce. Chcę, żeby to było jasne. Polska ma prawo do przeprowadzania reform dotyczących sądownictwa, ale takie reformy powinny być zgodne z polską konstytucją i najwyższymi standardami prawa międzynarodowego”.
Heather Nauert, rzeczniczka Departamentu Stanu USA.

—————

„Proszę Boga, by [w Polsce] nic złego się nie stało, żeby nie został zachwiany żaden fundament w trójpodziale władzy i służbie na rzecz państwa i człowieka”.
Ks. kard. Kazimierz Nycz.


Listopad 2017

„Obecna sytuacja w Polsce stanowi jednoznaczne ryzyko poważnego naruszenia wartości, o których mowa w art. 2 traktatu o UE” (…) „Zmiany w przepisach dotyczących polskiego sądownictwa mogą strukturalnie zagrozić niezawisłości sądów i osłabić praworządność w Polsce”.
Rezolucja Parlamentu Europejskiego ws. praworządności w Polsce


„To uderzające, że polski rząd tak mocno krytykuje Rosję, a przecież sam realizuje program Putina”.
europosłanka Sophia in ‚t Veld w Strasburgu.


„Wzywamy do usunięcia zapisów dotyczących priorytetowego traktowania tzw. cyklicznych zgromadzeń cieszących się poparciem rządu. Apelujemy do władz o niestosowanie sankcji karnych wobec osób biorących udział w pokojowych zgromadzeniach lub kontrdemonstracjach oraz o wycofanie zarzutów karnych przeciwko pokojowym demonstrantom”.
Uzasadnienie rezolucji Parlamentu Europejskiego ws. Polski


„Prowadzone obecnie przez Sejm RP prace legislacyjne nad projektami ustaw o Sądzie Najwyższym i o Krajowej Radzie Sądownictwa zawierają szereg rozwiązań sprzecznych z treścią polskiej konstytucji oraz standardami ochrony praw człowieka i podstawowych wolności wyznaczonymi przez prawo międzynarodowe. Zawarte w projekcie ustawy o KRS rozwiązania mogą ograniczyć niezależność władzy sądowniczej przez przyjęcie niezgodnego z Konstytucją RP mechanizmu wyboru sędziów KRS przez parlament i skrócenie kadencji obecnie funkcjonującej Rady”.
Uchwała Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy


Grudzień 2017
„Uważamy, że to coś zupełnie nie do zaakceptowania, żeby niezależna stacja telewizyjna była karana kwotą ponad 350 tysięcy euro, ponieważ relacjonuje protesty, które się odbywały wewnątrz parlamentu”.
Guy Verhofstadt, szef grupy liberalnej w europarlamencie


„Stany Zjednoczone są zaniepokojone decyzją nałożenia kary na TVN za rzekome nieobiektywne relacjonowanie w grudniu zeszłego roku demonstracji pod Sejmem. Ta decyzja wydaje się podkopywać wolność mediów w Polsce, naszym bliskim sojuszniku i bratniej demokracji”.
Oświadczenie Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych Ameryki


 

Share