Cytaty o zagrożeniu demokracji w Polsce

Od 2015 roku, kiedy rządy w Polsce objęła totalna władza PiS, największe autorytety w kraju i na świecie krytykują ograniczanie demokracji i budowanie dyktatury nad Wisłą. Zbieramy te cytaty. Są przydatne w dyskusji z osobami twierdzącymi, że „demokracja w Polsce ma się dobrze”.


Na temat stanu demokracji w Polsce pod rządami obecnej władzy wypowiedziały się i wypowiadają m.in.: Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, Krajowa Rada Sądownictwa, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Komisja Wenecka, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Fundacja im. Stefana Batorego, Rzecznik Praw Obywatelskich, wydziały prawa największych polskich uczelni, prof. Zimmermann — promotor pracy doktorskiej Andrzeja Dudy, Biuro Prawne Sejmu RP, amerykańscy senatorowie, prezydent USA Barack Obama, prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Angela Merkel, wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans, premier Słowenii Miro Cerar. Wszystkie te ciała i osoby są zgodne, że demokracja w Polsce jest zagrożona i że jej stan się pogarsza. Oto cytaty:

Wrzesień 2015
„Paraliż Trybunału Konstytucyjnego zagraża demokracji, prawom podstawowym oraz rządom prawa w Polsce”.
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Polski


grudzień 2015
„W wyniku podjętych działań władz państwowych powstało zagrożenie dla niezależności organów władzy sądowniczej, w szczególności Trybunału Konstytucyjnego, jednego z gwarantów porządku konstytucyjnego. Apelujemy o niezwłoczne podjęcie działań, które nie dopuszczą do trwałego zachwiania równowagi pomiędzy władzą sądowniczą a władzami ustawodawczą i wykonawczą”.
Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego


Listopad 2016
Polski rząd został wezwany przez Komitet Praw Człowieka ONZ do natychmiastowej publikacji wszystkich wyroków TK i zapewnienia ich wdrożenia. Wezwano także do wyłaniania kolejnych sędziów w sposób transparentny i bezstronny. To reakcja na przedstawiony przez rząd w październiku raport o stanie przestrzegania Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Członkowie komitetu stwierdzili, że są zaniepokojeni także m.in. kwestią dostępu do legalnej aborcji, przestrzeganiem wolności słowa w kontekście sytuacji mediów publicznych oraz polityką migracyjną.

Październik 2016
ZALECENIA KOMISJI WENECKIEJ

1. Respektowanie i pełne włączenie do systemu prawa wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 3 i 9 grudnia 2015 roku. Umożliwienie orzekania trzem sędziom Trybunału, nominowanym zgodnie z prawem w październiku 2015 roku przez poprzedni rząd.

2. Opublikowanie i pełne włączenie orzeczenia TK z 9 marca 2016 roku, dotyczącego samego Trybunału Konstytucyjnego, łącznie z powiązanymi wyrokami i zadbanie o to, aby publikacja wyroków w przyszłości następowała automatycznie i niezależnie od żadnych decyzji władzy wykonawczej lub ustawodawczej;

3. Upewnienie się, że jakakolwiek reforma ustawy o Trybunale Konstytucyjnym respektuje wyroki TK dotyczące Trybunału, włączając te z 3 i 9 grudnia 2015 roku oraz wyrok z 9 marca 2016 roku, a także w pełni bierze pod uwagę opinię Komisji Weneckiej. Tak samo upewnienie się, że efektywność Trybunału Konstytucyjnego jako gwaranta konstytucji nie jest podważana przez nowe przepisy – czy to z osobna, czy przez efekt połączenia regulacji;

4. Upewnienie się, że Trybunał Konstytucyjny może badać konstytucyjność nowej ustawy o TK przyjętej 22 lipca 2016 roku, zanim wejdzie ona w życie. Tak samo jak upewnienie się, że osąd Trybunału w tej kwestii zostanie opublikowany i w pełni zastosowany.

Wrzesień 2016
Paraliż [Trybunału Konstytucyjnego] zagraża demokracji, prawom podstawowym i praworządności w Polsce.
Parlament Europejski ubolewa także nad faktem, że polski rząd odmówił opublikowania wszystkich wyroków Trybunału Konstytucyjnego, w tym wyroków z dni 9 marca i 11 sierpnia 2016 r.
Rezolucja Parlamentu Europejskiego nr 2014-2019, z 14 września 2016 r.
——————
Lipiec 2016
„ustawa dotycząca funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, przegłosowana przez Sejm w ubiegły piątek [22 lipca – przyp.], nie rozwiewa kilku istotnych obaw, wyrażonych przez Komisję Wenecką i Komisję Europejską, oraz budzi nowe”.
rzecznik Komisji Europejskiej Margaritis Schinas
——————–
lipiec 2016
„Polski parlament przegłosował nową ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. Wprawdzie nowa ustawa realizuje niektóre zalecenia opinii Komisji Weneckiej co do ustaw uchwalonych w ubiegłym roku, które zostały uznane za niezgodne z konstytucją, to jednak utrudnia ona osiągnięcie kompromisu w sprawie dopuszczenia do orzekania sześciu wybranych sędziów. Podczas szczytu NATO prezydent Obama podzielił się z prezydentem Dudą swoim zaniepokojeniem co do praworządności i zaapelował do wszystkich stron, aby wspólnie podjęły działania dla dobra instytucji demokratycznych w Polsce. Stany Zjednoczone zachęcają polskie władze, aby rozwiązały kwestie sporne tak, by polskie instytucje demokratyczne oraz system mechanizmów kontrolnych państwa były poszanowane i by mogły sprawnie funkcjonować”.
Oświadczenie Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych
————-
lipiec 2016
„Ameryka niepokoi się o to, co się dzieje wokół polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Szanujemy niezależność Polski i widzimy, że parlament podejmuje kroki, żeby rozwiązać problem, ale z pewnością jest jeszcze sporo do zrobienia. […] O tym, że jesteśmy demokracjami, przesądzają nie tylko słowa zapisane w konstytucjach, ale też instytucje i standardy, czyli rządy prawa, niezależne sądy i wolne media. To są wartości, na których zbudowaliśmy nasz sojusz”.
Barack Obama, prezydent Stanów Zjednoczonych
————–
lipiec 2016
„Ustawa [autorstwa PiS] o Trybunale Konstytucyjnym jest kolejnym krokiem władzy ustawodawczej prowadzącym do paraliżu funkcjonowania Trybunału. Zawiera szereg przepisów, które w sposób oczywisty są sprzeczne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, w tym naruszają konstytucyjną zasadę trójpodziału władzy i prowadzą do dalszego ograniczania niezależności władzy sądowniczej. […] W naszej ocenie przyjęta przez Sejm w dniu 7 lipca 2016 roku ustawa o Trybunale Konstytucyjnym ponownie podważa wskazane przez Komisję Wenecką wszystkie trzy podstawowe zasady Rady Europy: demokracji, praw człowieka i rządów prawa”.
Podpisy:
Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Stowarzyszenie Sędziów „Themis”, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce „Pro Familia”
——————
maj 2016
„Polska i Węgry, dwa kraje, które nie byłyby wolne, gdyby nie USA i zwycięstwo w zimnej wojnie, uznały ostatnio, że demokracja to za duży problem i że wolą autorytarnych liderów w stylu Putina”.
Bill Clinton, były prezydent Stanów Zjednoczonych
—————
kwiecień 2016
„Wyroki Trybunału Konstytucyjnego obowiązują, nawet jeśli nie zostały urzędowo opublikowane, decyduje samo ogłoszenie wyroku. Nawet formalnie nieuchylony — ze względu na brak opublikowania wyroku — przepis ustawy może nie być stosowany, jeżeli zgodnie z orzeczeniem TK został pozbawiony domniemania konstytucyjności”.
Tadeusz Ereciński, prezes Sądu Najwyższego
————
kwiecień 2016
„Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego stali nieugięcie na straży konstytucji, niezależności Trybunału i swojej niezawisłości. Zasługuje to na najwyższy szacunek i uznanie. Takie oceny prezentuje powszechnie środowisko sędziów w Polsce. […] Nie doświadczył tego (niepublikowania wyroku — przyp.) prawdopodobnie żaden sąd konstytucyjny w Europie”.
Dariusz Zawistowski, przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa
—————–
kwiecień 2016
„Polska odnotowała największy spadek w stronę „półstabilnej” demokracji w ciągu ostatniego roku. Największy spadek zanotowaliśmy w kwestii wolności mediów, wolności sądów, w tym sądu konstytucyjnego oraz rządu na poziomie narodowym. Prawo i Sprawiedliwość przejęło kontrolę nad państwowymi instytucjami oraz osłabiło mechanizmy równowagi politycznej, blokując Trybunał Konstytucyjny”.
Raport Freedom House
————–
kwiecień 2016
„Większość parlamentarna podejmuje w skrajnie szybkim tempie reformy w kluczowych obszarach bez znaczącej dyskusji politycznej z partiami opozycyjnymi. Szczególnie zmiany dotyczące Trybunału Konstytucyjnego wzbudziły obawy co do poszanowania państwa prawa”.
Thorbjorn Jagland, Sekretarz generalny Rady Europy
————————
marzec 2016
„Prezydent Andrzej Duda jako absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego i mój wychowanek nie powinien łamać konstytucji. Jest mi z tego powodu przykro”.
Prof. Jan Zimmermann, promotor pracy doktorskiej Andrzeja Dudy
—————
marzec 2016
„Opinia Komisji Weneckiej nie pozostawia żadnych wątpliwości: jeśli rząd nie zakończy tego kryzysu konstytucyjnego, rządy prawa, demokracja i prawa człowieka w Polsce będą zagrożone. Czas, żeby polski rząd zareagował. Absolutną koniecznością jest, by zaczął respektować i stosować się do wyroków Trybunału Konstytucyjnego i raportu Komisji Weneckiej. Musi też wycofać się ze swoich oszczerczych wypowiedzi pod adresem sędziów Trybunału. Wreszcie, polski rząd powinien pilnie dokonać fundamentalnej zmiany swojego stanowiska i działać zgodnie z podstawowymi europejskimi wartościami, które zostały zapisane w traktatach Unii Europejskiej”.
Guy Verhofstadt, Szef Porozumienia Liberałów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
—————–
luty 2016
„Chcemy wyrazić nasze zaniepokojenie działaniami polskiego rządu, które zagrażają niezależności mediów i Trybunału Konstytucyjnego oraz psują wizerunek Polski jako wzorca przemian demokratycznych. Wzywamy Pani [Beaty Szydło — przyp.] rząd, żeby potwierdził wierność zasadom OBWE i UE, w tym zobowiązał się szanować demokrację, prawa człowieka i rządy prawa”.
List Senatorów USA
John McCain, Dick Durbin, Ben Cardin.
————
styczeń 2016
„Polski rząd uznał swoje zwycięstwo wyborcze za mandat pozwalający na podporządkowanie pomyślności państwa woli zwycięskiej partii, zarówno merytorycznie, jak i personalnie. […] Jest to sterowana demokracja a la Putin, niebezpieczna putinizacja polityki europejskiej”.
Martin Schulz, przewodniczący Parlamentu Europejskiego
———–


Lipiec 2017
„Jesteśmy zaniepokojeni ciągłą pracą polskiego rządu nad prawem, wydaje się, ograniczającym władzę sądowniczą i potencjalnie osłabiającym zasadę praworządności”.
Heather Nauert, rzeczniczka Departamentu Stanu USA

– Mam przesłanie miłości i wolności dla naszych braci i sióstr w Polsce, którym zabiera się ich wolność! Jesteśmy z wami!
Bono, wokalista zespołu U2, podczas koncertu w Amsterdamie

Sierpień 2017
„Jawne lekceważenie przez władze Polski orzeczenia Trybunału stanowi pogwałcenie traktatowego prawa Unii Europejskiej. (…) Działanie to podważa zaufanie do polskich władz i stanowi jednoznaczny sygnał, że polski rząd nie zapewnia efektownej realizacji norm prawa europejskiego oraz dopuszcza się działań mogących prowadzić do nieodwracalnej degradacji środowiska naturalnego. (…) Takie działanie rodzi uzasadnione obawy co do wywiązywania się przez Polskę z innych zobowiązań międzynarodowych w przyszłości”.
Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej

sierpień 2017
„Polska nie definiuje dziś przyszłości Europy. Europa jest oparta na wartościach, demokracji i wolnościach obywatelskich, a polski rząd jest dziś z nimi w konflikcie”.
prezydent Francji Emmanuel Macron podczas wizyty w Bułgarii

Sierpień 2017
„Widzimy w Polsce procesy, które zagrażają państwu prawa. Jeśli ktokolwiek w Europie będzie próbował poważnie zagrozić praworządności, Słowenia opowie się za sankcjami”.
premier Republiki Słowenii Miro Cerar

Sierpień 2017
„Mamy szanować ład konstytucyjny, który jest gwarantem naszego bycia razem, a nie nadwerężać go czy omijać. Mamy w prawdziwym i szczerym dialogu szukać rozwiązań, które nie byłyby kierowane przeciw komukolwiek, ale w trwały i zrozumiały sposób reformowały instytucje służące ludzkiemu dobru i sprawiedliwości”.
prymas Polski, abp. Wojciech Polak

Sierpień 2017
„Nie można budować Europy podważając jej podstawowe zasady. Nie można tolerować deptania projektu jaki jest Unia Europejska”.
prezydent Francji Emmanuel Macron o Polsce w wywiadzie dla „Le Point”
————–
„Nie możemy wrócić do sytuacji, kiedy wyrok sądowy zapada gdzieś w gremium partyjnym. Sądy muszą być niezależne od polityków i wolne od ich nacisków. Nie interesuje nas polityka tylko rządy prawa. Nie odpuścimy”.
wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans na posiedzeniu komisji wolności obywatelskich Parlamentu Europejskiego poświęconego sytuacji praworządności w Polsce.


Wrzesień 2017
„Przedstawiliśmy nasze obawy dotyczące rządów prawa i zmian w tym zakresie w Polsce. Chcę, żeby to było jasne. Polska ma prawo do przeprowadzania reform dotyczących sądownictwa, ale takie reformy powinny być zgodne z polską konstytucją i najwyższymi standardami prawa międzynarodowego”.
Heather Nauert, rzeczniczka Departamentu Stanu USA.

—————

„Proszę Boga, by [w Polsce] nic złego się nie stało, żeby nie został zachwiany żaden fundament w trójpodziale władzy i służbie na rzecz państwa i człowieka”.
Ks. kard. Kazimierz Nycz.


Listopad 2017

„Obecna sytuacja w Polsce stanowi jednoznaczne ryzyko poważnego naruszenia wartości, o których mowa w art. 2 traktatu o UE” (…) „Zmiany w przepisach dotyczących polskiego sądownictwa mogą strukturalnie zagrozić niezawisłości sądów i osłabić praworządność w Polsce”.
Rezolucja Parlamentu Europejskiego ws. praworządności w Polsce


„To uderzające, że polski rząd tak mocno krytykuje Rosję, a przecież sam realizuje program Putina”.
europosłanka Sophia in ‚t Veld w Strasburgu.


„Wzywamy do usunięcia zapisów dotyczących priorytetowego traktowania tzw. cyklicznych zgromadzeń cieszących się poparciem rządu. Apelujemy do władz o niestosowanie sankcji karnych wobec osób biorących udział w pokojowych zgromadzeniach lub kontrdemonstracjach oraz o wycofanie zarzutów karnych przeciwko pokojowym demonstrantom”.
Uzasadnienie rezolucji Parlamentu Europejskiego ws. Polski


„Prowadzone obecnie przez Sejm RP prace legislacyjne nad projektami ustaw o Sądzie Najwyższym i o Krajowej Radzie Sądownictwa zawierają szereg rozwiązań sprzecznych z treścią polskiej konstytucji oraz standardami ochrony praw człowieka i podstawowych wolności wyznaczonymi przez prawo międzynarodowe. Zawarte w projekcie ustawy o KRS rozwiązania mogą ograniczyć niezależność władzy sądowniczej przez przyjęcie niezgodnego z Konstytucją RP mechanizmu wyboru sędziów KRS przez parlament i skrócenie kadencji obecnie funkcjonującej Rady”.
Uchwała Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy


Grudzień 2017
„Uważamy, że to coś zupełnie nie do zaakceptowania, żeby niezależna stacja telewizyjna była karana kwotą ponad 350 tysięcy euro, ponieważ relacjonuje protesty, które się odbywały wewnątrz parlamentu”.
Guy Verhofstadt, szef grupy liberalnej w europarlamencie


„Stany Zjednoczone są zaniepokojone decyzją nałożenia kary na TVN za rzekome nieobiektywne relacjonowanie w grudniu zeszłego roku demonstracji pod Sejmem. Ta decyzja wydaje się podkopywać wolność mediów w Polsce, naszym bliskim sojuszniku i bratniej demokracji”.
Oświadczenie Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych Ameryki


Luty 2018

„Mamy świadomość, że działamy w warunkach regresu demokratycznych i wolnościowych standardów praw człowieka i odejścia od konstytucyjnych zasad państwa prawa”. (…)
„Notowaliśmy [w latach 2015-17] zamykanie dyskursu publicznego, ograniczanie wolności zgromadzeń, ograniczanie warunków działania dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Wskazywaliśmy, że podważanie pozycji i niezależności władzy sądowniczej stwarza bezpośrednie zagrożenie dla poziomu ochrony praw i wolności człowieka. Przeciwstawialiśmy się zamachowi na demokrację konstytucyjną i demontażowi państwa prawa”. (…)
„Bez zmiany konstytucji w ciągu dwóch lat doprowadzono do zmiany ustrojowej, zmniejszono znaczenie gwarancji konstytucyjnych i sądowych dla praw człowieka. Inspirowanej politycznie wymianie kadr – w mediach, prokuraturze, służbie cywilnej, sądownictwie, aparacie wyborczym – towarzyszy obniżanie się praktycznego standardu ochrony praw i wolności jednostki. Pojawiła się cenzura w mediach i wydawnictwach, instytucjonalne ograniczenia wolności słowa i ekspresji artystycznej, tłumienie szans na wypowiedzi w dyskursie publicznym. Pojawiło się groźne, bo wybiórcze działanie prokuratury i policji różnicujące intensywność i formy działania w zależności od tego, przeciw komu się zwraca”
Komitet Helsiński


„Nie zważając na protesty w kraju i za granicą, prawicowo-populistyczny rząd nie ustaje w dalszym ciągu w staraniach, żeby osłabić demokrację oraz ubezwłasnowolnić i zastraszyć społeczeństwo obywatelskie.”
Tłumaczki i tłumacze:
Martin Pollack, Bocksdorf
Olaf Kühl, Berlin
Lisa Palmes, Berlin
Marlis Lami, Wiedeń i Kraków
Dorota Stroińska, Berlin
Gabriele Leupold, Berlin
Benjamin Voelkel, Putlitz
Hans Gregor Njemz, Kilonia
Thomas Weiler, Markkleeberg
Martin Sander, Warszawa
Peter Seraphim, Kraków
Andreas Volk, Warszawa
Peter Oliver Loew, Darmstadt
Bernhard Hartmann, Duisburg
Marta Kijowska, Monachium
Renate Schmidgall, Darmstadt
Joanna Manc, Frankfurt nad Menem
Lothar Quinkenstein, Berlin
Promotorki i promotorzy literatury polskiej (20 podpisów)


„Gdy przed dwoma laty PiS przejął samodzielne rządy, podważył niezależność władzy sądowniczej – Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Krajowej rady Sądowniczej. W sposób bezprawny usunięte zostały instytucje, które mogły zablokować dalsze bezprawne zawłaszczanie państwa”.
Forum Obywatelskiego Rozwoju, „Raport w sprawie zmian personalnych w organach państwa przeprowadzanych metodą na ustawę „kadrową””.


Marzec 2018

„Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka w Brukseli wyraziło zaniepokojenie w związku ze zmniejszającą się przestrzenią dla społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, spadającą niezależnością sądownictwa, a także z rosnącą ekstremistyczną retoryką. (…) Kilka niezależnych instytucji zostało osłabionych, podporządkowanych, lub grożono im obcięciem funduszy, czy też oczerniono publicznie przez liderów lub media. Komisja Europejska zwróciła na to uwagę, dlatego ostrzegła, że patrząc całościowo na te zmiany, stanowią one spore ryzyko naruszenia rządów prawa w Polsce”.
Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka


„Ostatnie zmiany w polskim prawodawstwie odnośnie do wymiaru sprawiedliwości są tak wielkie, że [irlandzki] Wysoki Trybunał zmuszony jest uznać, że w Polsce naruszono praworządność i złamano zasady demokracji. (…) W Polsce doszło do celowej, przekalkulowanej i prowokacyjnej zmiany prawa, która doprowadziła do demontażu niezależności sądownictwa, kluczowego składnika państwa prawa. Zgodność polskiego prawa z konstytucją nie może być zagwarantowana w efektywny sposób, ponieważ niezależność sądownictwa i legitymacja Trybunału Konstytucyjnego została w poważny sposób podważona”.
Aileen Donnelly, sędzia Wysokiego Trybunału w Dublinie (uzasadnienie braku zgody na ekstradycję Artura C. do Polski)


Odpowiedź sędziów na propagandową Białą Księgę rządu PiS wysłaną do Unii Europejskiej.

Pełny dokument pdf Iustitia-Biala-Ksiega-odp

Link: Czytaj tu


Stanowisko Sądu Najwyższego wobec Białej Księgi rządu PiS:

Dokument pdf 2018.03.15_Biała_Księga-Stanowisko_PPSN


Kwiecień 2018

„W Europie pojawiły się tzw. demokracje nieliberalne, Polska, Węgry i niektórzy [rządzący] w Rumunii. Pójdziemy naprzód z tymi, którzy tego chcą. Inni zostaną na marginesie”.
Prezydent Francji Emmanuel Macron w wywiadzie dla telewizji TF1


„Władza rozwala mój kraj. Partia zawłaszcza państwo. To niszczenie mojego szczęścia na finiszu życia. Tego wszystkiego, w co wierzyłam i na co pracowałam. […] [Jarosław Kaczyński] To psuj. Wielki narodowy psuj. Mówimy, że jest inteligentny, czyta książki. No może i czyta, ale inteligentny człowiek nie niszczy dobra i piękna. Nie hołduje brzydocie”.
Kora Sipowicz, liderka zespołu Maanam


Maj 2018

„Polska jest na bardzo wczesnym etapie tworzenia państwa autorytarnego, jakie znamy z Turcji, Egiptu, Filipin czy Wenezueli”.
„Komuniści powtarzali jak mantrę, że prawa nie grają roli, bo ludziom służy partia i to ona decyduje, czego ludzie chcą. Jest wiele podobieństw w tym, co mówi Kaczyński i co mówili w przeszłości polscy komuniści. Polski rząd nie może twierdzić, że może robić, co mu się podoba, bo został wybrany w demokratycznych wyborach. Demokracja to więcej niż wybory. To narzucone przez konstytucję ograniczenia władzy wykonawczej, to konkretne prawa w niej zapisane. Celem polskiego rządu jest oczywiście, by nie obowiązywały prawa, które by go ograniczały”.
Kenneth Roth, dyrektor Human Rights Watch


Czerwiec 2018

„Rząd Polski ma prawo do reform, które poprawią funkcjonowanie sądownictwa, ale rządzący sięgnęli po środki nieodpowiednie do osiągnięcia deklarowanych celów. Ich głównym skutkiem – jeśli nie głównym celem – było ograniczenie konstytucyjnie chronionej niezależności sądownictwa oraz umożliwienie ingerencji w wymiar sprawiedliwości władzy wykonawczej i ustawodawczej”.
„Obecnie Trybunał [Konstytucyjny] nie może zapewnić niezależnej i skutecznej kontroli konstytucyjności aktów prawnych. Sytuacja ta budzi poważne wątpliwości, jeśli chodzi o zdolność TK do ochrony zasad konstytucyjnych i praw człowieka”.
Diego Garcia-Sayán, specjalny sprawozdawca Rady Praw Człowieka ONZ


„Jesteśmy przekonani, że przyszedł czas, aby unijne instytucje, a zwłaszcza Komisja, powzięły natychmiastowe i zdecydowane kroki, aby odpowiedzieć na niedawne działania polskiego rządu, które sprowadzają się do ataku na rządy prawa w tym kraju. Rząd Prawa i Sprawiedliwości przyjął ustawy dotyczące sądów, Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego, które, rozpatrywane łącznie, znacząco podważają niezależność sądownictwa i podporządkowują sądownictwo partii rządzącej”.
„Nowa, upolityczniona Krajowa Rada Sądownictwa, wybrana przez partię rządzącą, będzie mogła wyznaczyć większość sędziów Sądu Najwyższego. Uważamy, że stoi to wprost w sprzeczności z praworządnością, którą artykuł 2 Traktatu o UE uznaje za kluczową wartość Unii Europejskiej i podstawowy warunek niezależności sądownictwa, który jest głównym elementem praworządności”.

List prawników światowych uczelni do wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa, podpisali m.in. Bruce Ackerman z Yale University, Paul Craig z Uniwersytetu Oksfordzkiego, Gráinne de Búrca, Uniwersytet w Nowym Jorku, R. Daniel Kelemen, Uniwersytet Rutgers, Stephen Weatherill, Uniwersytet Oksfordzki.


Lipiec 2018

„Jeśli Europa chce dostrzec swoje największe zagrożenie, powinna spojrzeć na Polskę. Tamtejszy rząd systematycznie demontował niezawisłość sędziów. Wielu Polaków obawia się dziś, że rządząca partia Prawo i Sprawiedliwość ogranicza demokrację i spycha kraj w kierunku systemu autorytarnego, który w latach osiemdziesiątych obaliła Solidarność z Lechem Wałęsą na czele. To, co wydarzyło się w Polsce, spowodowało, że Europa znalazła się na rozdrożu”.
„Chicago Tribune”, komentarz redakcyjny


„Okres, jaki minął od listopada 2015 r., przyniósł najwięcej wyzwań i zagrożeń dla praw i wolności człowieka po 1989 roku. Dziś jest to już głęboki kryzys demokracji: parlament staje się atrapą, a jego pracę cechuje lekceważenie Konstytucji i niepoważne traktowanie legislacji. Towarzyszy temu zakłamany, wykluczający język, niszczący kooperację i dyskurs społeczny. Destrukcja demokratycznych standardów praw i wolności człowieka oddala nasz kraj od ładu demokracji liberalnej i zbliża do autorytarnych rządów jednej partii”.
Komitet Helsiński w Polsce


Sierpień 2018

„To [niebezpieczeństwo dla USA] obejmuje Polskę i Węgry, wciąż państwa członkowskie Unii Europejskiej, w których demokracja, w formule, którą rozumiemy, jest martwa”.
Paul Krugman, laureat ekonomicznego Nobla, w felietonie na łamach „New York Timesa”


Wrzesień 2018

„Działania podjęte wobec prof. Wojciecha Katnera i sześciu innych sędziów Sądu Najwyższego, naruszają konstytucyjną zasadę nieusuwalności sędziów. […są] rażąco sprzeczne z Konstytucją, [a procedura] urąga podstawowym zasadom demokratycznego państwa prawnego”.
Uchwała Rady Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego


Listopad 2018

„Wyrażamy swój sprzeciw wobec podejmowanych od 2015 r. działań organów władzy ustawodawczej i wykonawczej w Rzeczypospolitej Polskiej, zagrażających standardom demokratycznego państwa prawnego”.

Uchwała Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego


Grudzień 2018

„Wzywamy polskie władze, by przestały nękać i zastraszać niezależnych dziennikarzy i ich redakcje. To praktyki, do których doszło w ostatnich tygodniach”.
Reporterzy bez Granic


„W służbach, ale i po części w policji szerzy się demoralizacja – albo nie potrafią pracować, albo wykonując polityczne rozkazy, popełniają błędy, często także wykroczenia. Efektem jest ogromna nieudolność. Potrafią tylko kogoś obudzić o szóstej rano i wyprowadzić w kajdankach. Nie są to służby demokratycznego państwa prawa, ale służby bezpieczeństwa PiS w państwie prywatnym”.

Były szef ABW gen. Krzysztof Bondaryk podczas posiedzenia sejmowego zespołu do spraw zagrożeń bezpieczeństwa państwa


Oświadczenie Wojciecha Kwaśniaka

W kwietniu 2014 roku padłem ofiarą zamachu na moje życie. Zamach był następstwem mojej pracy w Komisji Nadzoru Finansowego. Efektem tej pracy było m.in. zdemaskowanie grupy przestępczej, która wyprowadziła ze SKOK-u Wołomin ponad 1 mld zł. Bezpośredni sprawcy zamachu zostali bardzo szybko zidentyfikowani przez policję. Jednak do chwili obecnej nie zostali osądzeni ani ukarani.

Obecnie padam ofiarą zamachu na mój dorobek zawodowy oraz dobre imię. Został mi postawiony zarzut, że działałem w zamiarze przysporzenia korzyści majątkowej oprawcom ze SKOK-u Wołomin oraz przestępcom wyłudzającym z tej Kasy ogromne kwoty. Oznacza to, że miałem współdziałać z osobami, które zdecydowały się zlecić dokonanie na mnie zabójstwa – wyłącznie z tego powodu, że przyczyniłem się do ujawnienia ich przestępczego procederu. Ocenę logiki tej sytuacji pozostawiam każdemu, kto zechce jej dokonać.

W moim odczuciu postawiony mi absurdalny zarzut dyktują wyłącznie bieżące potrzeby polityczne i propagandowe. Potrzeby te zaspokojono w ten sposób, że zostałem zatrzymany o godzinie 6 rano, pozbawiony wolności, zakuty w kajdanki, a następnie poddany wielogodzinnym przesłuchaniom w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie. Rozgłos tym wydarzeniom został nadany przez ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego oraz jego zastępcę podczas specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej, która odbyła się w czasie transportowania mnie do Szczecina, a więc zanim jeszcze formalnie przedstawiono mi zarzut popełnienia wspomnianego przestępstwa.
Liczę i wierzę, że w szybkim czasie zostanę całkowicie oczyszczony z bezpodstawnych zarzutów, a ich postawienie zostanie oficjalnie, publicznie przyznane jako błędne i ogłoszone przez wszystkie osoby, które ponoszą za to odpowiedzialność.

Jednocześnie pragnę najserdeczniej podziękować wszystkim osobom publicznym i prywatnym oraz licznym instytucjom – zarówno krajowym, jak i międzynarodowym – które w tych trudnych chwilach okazały mi wsparcie i zadeklarowały pomoc. Przychylność ta pozwoliła mi przetrwać ostatnich kilkadziesiąt godzin, w czasie których zastanawiałem się, czy moje oddanie pracy w KNF i poświęcone zdrowie miały sens oraz jakie są w otaczającej rzeczywistości proporcje dobra i zła. Okazana mi solidarność i poparcie, których z tak wielu stron doznałem, dają otuchę, że dobra jest więcej niż zła: wszystkim za tę nadzieję serdecznie dziękuję.

Wojciech Kwaśniak [były wiceszef KNF], 8 grudnia 2018 roku


Luty 2019

„Partie polityczne i przywódcy w Turcji, na Węgrzech i w Polsce udoskonalili techniki konsolidacji autorytaryzmu, choć na różnym etapie zaawansowania i z różną skutecznością”.

„Obecne władze w Turcji, na Węgrzech i w Polsce odsunęły swoje kraje od liberalnych ideałów demokratycznych w kierunku rządów autorytarnych”.

„Kaczyński i PiS poszli podobną drogą do Fidesz na Węgrzech, poprzez usunięcie autonomii Trybunału Konstytucyjnego i
przekształcenie niezależnych mediów publicznych w propagandę rządową”.

„Sądy krajowe państw Unii Europejskiej powinny powstrzymać się od honorowania decyzji sądów, które nie są niezależne (np. Trybunału Konstytucyjnego w Polsce i Trybunału Konstytucyjnego Węgier)”.

„Departament Stanu USA i Amerykańska Agencja Mediów Globalnych powinny ponownie uruchomić Radio Wolna Europa w Polsce i na Węgrzech”.

Raport „Anatomia państw nieliberalnych. Ocena i reakcja na ograniczanie demokracji w Turcji i Europie Środkowo-Wschodniej”, Brookings Institution, 2019


Kwiecień 2019

„Praktyka polegająca na dostarczaniu społeczeństwu nierzetelnego, nieobiektywnego przekazu, w którym trudno odróżnić informację od komentarza, sprawia, że należy uznać, iż osoby odpowiedzialne za treść pasków emitowanych w ‚Wiadomościach’ TVP 1 w analizowanym okresie mogły nie wypełnić obowiązku nałożonego przez ustawodawcę, przez stowarzyszenia dziennikarskie oraz przez Radę Nadzorczą Telewizji Polskiej. Obowiązkiem tym jest bowiem dostarczanie obywatelom rzetelnej (tj. prawdziwej, niezniekształconej, obiektywnej, bezstronnej) informacji, co polega na niestronniczym ukazywaniu całej różnorodności wydarzeń i zjawisk”.

Raport Rada Języka Polskiego złożony na ręce Marszałka Sejmu


„Wiemy, że rozpoczęły się postępowania dyscyplinarne wobec sędziów, którzy uczestniczyli w debacie publicznej, bądź wypowiadali się publicznie na temat reformy sądownictwa. Postępowania były też rozpoczynane wobec sędziów, którzy wysyłali pytania do unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Takie działania łamią zasadę niezawisłości sądownictwa”.

Frans Timmermans, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej


Lipiec 2019

„Od końca 2015 roku polski rząd uchwalił cały szereg ustaw i przedsięwzięć, które mają jasny cel torpedowania niezależności sądów. Nominacje sędziów są upolitycznione. Minister sprawiedliwości ma prawo nominować prezesów i wiceprezesów sądów. Szereg sędziów Sądu Najwyższego zostało wysłanych na przymusowe emerytury”.
Nicolas Meier, ekspert do spraw Polski w niemieckiej sekcji Amnesty International


„Swoim postępowaniem [wobec niezależności sądów] Polski rząd narusza w oczywisty sposób zasady Unii Europejskiej w zakresie praw człowieka i praworządności. Inne państwa Unii Europejskiej, w tym Niemcy, powinni wezwać polski rząd do przestrzegania tych podstawowych wartości”.
Raport Amnesty International „Polska: Wolne Sądy, Wolni Ludzie”


„Władze RP zorganizowały polowanie na czarownice, działając zakulisowo w celu zastraszania i szkalowania sędziów i prokuratorów, którzy odważnie protestowali przeciwko politycznemu zawłaszczaniu wymiaru sprawiedliwości. Należy natychmiast zaprzestać stosowania tego rodzaju szykan”.
Barbora Černušáková, badaczka Amnesty International, autorka raportu „Polska: Wolne Sądy, Wolni Ludzie”


Sierpień 2019

„To, co się dzieje w Polsce, w przerażający sposób pokazuje, jak szybko można odebrać demokratyczne prawa, które uznaliśmy za coś oczywistego. Dlatego nie możemy przestać się oburzać. Jeśli demokracja w Polsce upadnie, upadnie też wielka idea zjednoczonej Europy. (…) Reżim, który opanował Trybunał Konstytucyjny, próbował zakazać pod karą badań dotyczących ciemnych kart historii Polski, nie ma zahamowań w dążeniu do kontroli nad niezależnymi instytucjami. Każdy, komu zależy na dobru Polski, winien się zaangażować, aby ten scenariusz powstrzymać”.
Peter Wolodarski, redaktor naczelny szwedzkiego dziennika „Dagens Nyheter”


„Już w 2011 r. lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński obiecał zbudować »Budapeszt w Warszawie« i naśladować autorytaryzm premiera Węgier Viktora Orbána. Po zwycięstwie partii w 2015 r. organizacje niepolityczne – w tym publiczne media, prokuratorzy, a nawet wspólnoty wojskowe i wywiadowcze – zostały upartyjnione. (…) Parlament zdominowany przez PiS dał Ministerstwu Sprawiedliwości nadzwyczajne uprawnienia do usuwania sędziów i stworzył upolityczniony organ dyscyplinarny, który ma władzę nad postępowaniami przeciwko sędziom – w tym sędziom Sądu Najwyższego.”
Ogłoszenie w „The Washington Post” opublikowane przez dyr. fundacji Human Rights First Melissę Hooper i publicystę Dalibora Rohaca


Wrzesień 2019

„Uważam, że groźba powstania ustroju autorytarnego w Polsce jest ogromna”.
Patryk Vega, wywiad w Onet.pl


„Zmiany w sądownictwie stanowią pogwałcenie demokracji konstytucyjnej w Polsce. Holandia nie może stać z boku, bo sytuacja staje się coraz gorsza”.
Holenderski minister ds. ochrony prawnej Sander Dekker po spotkaniu z ministrem Zbigniewem Ziobrą


„W czasie czterech lat swoich rządów PiS pokazał jak sobie wyobraża wolność słowa i mediów. Zniszczył niezależność dziennikarską w mediach publicznych przekształcając je w tubę propagandową rządzącej partii i wspierał reklamami spółek skarbu państwa życzliwe mu media prywatne”.
Oświadczenie Towarzystwa Dziennikarskiego


 

Share