Komunikaty

Zebranie Zarządu 19.kwietnia 2018 r.

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania zarządu.
3. Omówienie odpowiedzi Radia Kielce na protest KOD w związku z audycją „Facebookowi przeszkadza patriotyzm?”
4. Organizacja OKW.
5. Organizacja PIKODÓW w Sandomierzu, Ostrowcu i innych miejscach.
6. Sadzenie drzew na stadionie, zaproszenie do akcji 21.04.g. 10.
7. Opracowanie wniosków „Programy dla młodych”, podsumowanie 22.04.
8. Organizacja wyjazdu na marsz europejski do W-wy 12 maja.
9. Zaproszenie od SLD na pochód 1-majowy.
10. Organizacja „Majówki z KOD-dem” 3 maja.
11. Omówienie działań frontu europejskiego, projekt ustawy o fladze UE.
12. Omówienie zaawansowania inicjatywy „Wizja przyszłości naszego miasta i regionu”.
13. Skarbnik przedstawia stan finansów, zaplanowanie wydatków.
14. Wolne wnioski.


Zebranie Zarządu 14 marca 2018 r

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Propozycja Umowy Społeczeństwa Obywatelskiego, omówienie współpracy KOD z innymi organizacjami.
3. Propagandowy materiał Radia Kielce na temat KOD.
4. Przygotowanie śpiewania hymnu UE 25 marca 2018.
5. Spotkanie przedstawicieli zarządów regionów KOD 24-25 marca 2018.
6. Szkolenie z Facebooka i Twittera dla członków KOD 21 marca 2018.
7. Relacja ze spotkania skarbników.
8. Inne sprawy.


Zebranie Zarządu 27 lutego 2018 r.

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania 15.02.2018.
3. Stan prac OKW.
4.Walne zebranie Regionu Świętokrzyskiego.
5. Udział w spotkaniu z ks. Bonieckim 01.03.
6. Protest przeciwko zakłamywaniu historii 01.03.
7. PIKOD 10.03.
8. Udział w Manifie 10.03.
9. Organizacja śpiewania Ody do radości 25.03.
10. Ustalenie kolejnego terminu zebrania ZR.
11. Organizacja zbiórek publicznych.
12. Wolne wnioski.


Zebranie Zarządu 15 lutego 2018 r.

Porządek obrad

 1. Przyjęcie protokołu z zebrania zarządu 23.01.2018.
  2. Omówienie propozycji Joli Opozdy na temat programu dla Kielc (świętokrzyskiego) i współpracy z lokalnymi stowarzyszeniami
  3. Przygotowanie spotkania LUD z Różą Rzeplińską 21.02 „Jak być wyborcą a nie tylko zagłosować?”
  4. Stan realizacji projektu OKW – Krzysztof Palacz.
  5. Finanse KOD Świętokrzyskiego i plan wydatków, spotkanie skarbników KOD 17.02 w W-wie.
  6. Udział KOD Św. W Manifie Kobiet 10.03, 8 marca Międzynarodowy Strajk Kobiet a 10 marca manifa?
  7. III Debata Samorządowa.
  8. Akcja wspierająca sędziów. „Po stronie prawa”. Plakatowanie oraz akcja wsparcia sędziego Jerzego Stępnia.
  9. Program dla Młodych – udział KOD w spotkaniach.

 


Zebranie Zarządu 23 stycznia 2018 r.

Porządek obrad

 1. Organizacja projektu Obywatelskiej Kontroli Wyborów.
  2. Relacja z posiedzenia Rady Regionów w Krakowie.
  3. Sytuacja finansowa regionu.
  4. Spotkanie z Obywatelami RP i Pawłem Kasprzakiem 27 stycznia.
  5. Wolne wnioski.

Zebranie Zarządu 11 grudnia 2017 r.

Porządek obrad

 1. Przyjęcie protokołu z Zebrania Zarządu 8.11.2017
 2. Protesty przeciwko ograniczeniu niezależności sądów i niedemokratycznym zmianom w kodeksie wyborczym
 3. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 4. Inwentaryzacja
 5. Finanse Regionu Świętokrzyskiego KOD, składki członkowskie
 6. Rezygnacja członka Zarządu Regionu Świętokrzyskiego KOD
 7. Uzupełnienie składu Zarządu Regionu Świętokrzyskiego KOD
 8. Przyjęcie regulaminu Grupy Zamkniętej KOD_Świętokrzyskie na Facebooku
 9. Zajęcie stanowiska ws. obywatelskiej kontroli wyborów.

Zebranie Zarządu 8 listopada 2017 r.

Porządek obrad

 1. Przyjęcie protokołu z Zebrania Zarządu 12.10.2017
 2. Obchody Święta Niepodległości 11 listopada
 3. Uczestnictwo w pogrzebie Piotra Szczęsnego 14 listopada w Krakowie
 4. Poparcie i zbieranie podpisów ws. uchylenia ustawy represyjnej ws. świadczeń dla mundurowych pracujących przed 1989r. i ich rodzin
 5. Relacja ze zjazdu skarbników KOD na którym Region Św. reprezentował P. Szafraniec
 6. Akcja wywieszania preambuły Konstytucji RP
 7. Wolne wnioski

Zebranie Zarządu 12 pażdziernik 2017 r.

Porządek obrad

 1. Przyjęcie protokołu z Zebrania Zarządu 26.09.2017
 2. Opracowanie stanowiska Regionu w sprawie wyborów samorządowych
 3. Analiza SWOT w regionie na podstawie zebranych materiałów w czasie spotkań członków w minionym tygodniu.
 4. Sprawozdanie M. Szafraniec ze spotkania z Radą Regionów KOD w W-wie 7-8.10.2017.
 5. Sytuacja finansowa regionu.
 6. Omówienie współpracy i aktywności pracy w zarządzie
 7. Omówienie planu pracy na najbliższe dni.
 8. Zobligowanie Członków KOD Region Świętokrzyski w uczestnictwie w akcjach stowarzyszenia.
 9. Poparcie protestów lekarzy
 10. Projekt akcji Ogólnopolskiej w Kielcach – Podziękowania Internowanym w Stanie Wojennym.
 11. Zaniepokojenie brakiem organizacji II Walnego zjazdu Delegatów przez Zarząd Główny.
 12. Zakup Nagłośnienia do Ostrowca.

Zebranie Zarządu 13 września 2017 r.

Porządek obrad

 1. Przyjęcie protokołu z Zebrania Zarządu 13.09.2017
 2. Sprawozdanie M. Szafraniec ze spotkania Zarządu Głównego KOD z Radą Regionów KOD w W-wie 16-17.09.2017.
 3. Wyjazd przedstawiciela ZR na spotkanie ogólnopolskie KOD dotyczące edukacji 30.09.2017 r.
 4. Przygotowanie spotkania LUD „Instytut wolności czy zniewolenia?”, 27.09.2017 r.
 5. Plany na najbliższe tygodnie.
 6. Analiza SWOT w regionie.

Zebranie Zarządu 13 września 2017 r.

Porządek obrad

 1. Organizacja spotkania LUD wraz z Stowarzyszeniem im. T. Mazowieckiego, 4 października, z Andrzejem Potockim ze Stronictwa Demokratycznego, Kazimierzem Wóycickim, wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia im. T. Mazowieckiego.
 2. Organizacja kolejnych spotkań LUD i w Czerwonym Fortepianie.
 3. Czy mamy uzyskać osobowość prawną?
 4. Przedstawienie budżetu na działalność regionu we wrześniu oraz założeń budżetowych.
 5. Jak zareagować na próbę nazwania ronda w Kielcach imieniem Brygady Świętokrzyskiej NSZ.
 6. Przyjęcie stanowiska w sprawie ustanowienia pełnomocnika Zarządu Regionu Świętokrzyskiego KOD ds. wyborów samorządowych 2018.
 7. Podziękowanie artystom za występ podczas koncertu „Moc Solidarności” 31.08.2017.
 8. Organizacja obchodów 100-lecia niepodległości w Kielcach 11 listopada 2018.

 


Zebranie Zarządu 15 maja 2017 r.

Porządek obrad

 1. Przyjęcie regulaminu pracy zarządu
 2. Wyjazd do Katowic manifestację podczas Kongresu Prawników Polskich 20-05-2017
 3. Debata samorządowa 31.05.2017
 4. Przygotowanie zestawienia wydatków na miesiąc czerwiec Jarek Gałkiewicz.
 5. Możliwość rezerwacji pl. Wolności na 15.08
 6. Program obchodów 4.06.2017
 7. Sprawy różne

Uchwała 2017-05-05 dot. Regulaminu Pracy Zarządu

 


Zebranie Zarządu 18 kwietnia 2017 r.

Porządek obrad

 1. Regulamin grup KOD Świętokrzyskie.
 2. Pikieta pod sądem 20.04.2017.
 3. Sadzenie drzew 22.04.2017
 4. Wyjazd do Krakowa 23.04.2017
 5. Majówka z KOD-em
 6. Preliminarz na maj.
 7. Propozycja ustalenia dyżurów członków zarządu.

Zebranie Zarządu 21 marca 2017 r.

Porządek obrad:

 1. Projekt regulaminu grup Facebook-a przedstawiony przez Pawła Gawlika.
 2. Opracowanie i podjęcie uchwały o przyjęciu regulaminu funkcjonowanowania grup KOD_Świętokrzyskie oraz Członkowie KOD Świętokrzyskie.
 3. Zawieszenie w grupie Rafała Gawlika
 4. Wniosek Pawła Gawlika
 5. Ustalenie przebiegu i organizacji śpiewania „Ody do radości” w dniu 25.03.
 6. Ruch „Pulse of Europe”

Uchwała w sprawie powołania regulaminów funkcjonowania grup Facebook-a w Regionie Świętokrzyskim Stowarzyszenia „Komitet Obrony Demokracji”.

 


Zebranie Zarządu 6 marca 2017 r.

Porządek obrad:

 1. Omówienie indywidualnych akcji naszych Koderów.
 2. Strajk szkolny 10.03.2017.
 3. Propozycja Katarzyny Gumowskiej
 4. Spotkanie z Prezydentem Lechem Wałęsą.

Zebranie Zarządu 7 luty 2017 r.

Porządek obrad:

 1. Omówienie spotkania z Adamem Michnikiem oraz Lechem Wałęsą.
 2. Wynajęcie biura.
 3. Spotkanie z Olgą Tokarczuk.
 4. Sprawa hejtu w Echu Dnia i Gazecie Wyborczej.
 5. Zbieranie podpisów w sprawie Referendum dot.: Reformy Edukacji.
 6. Marsz 11.02. w Warszawie.
 7. Grupa d/s młodzieży.

Komisja Rewizyjna Regionu Świętokrzyskiego

KOD-01.2017-Uchwała Nr 01-ukonstytuowanie RKR


Zebranie Zarządu 25 stycznia 2017 r.

Porządek obrad:

 1. Ukonstytuowanie się Zarządu Regionu.
 2. Powołanie zespołów: edukacyjnego, akcji i reakcji, opieki i pomocy prawnej oraz medialny.
 3. Powołanie Straży Regionu Świętokrzyskiego.
 4. Spotkanie z A. Michnikiem i L. Wałęsą.
 5. Ustalenie dyżurów w audycji Studio Polityczne RK.
 6. Zbiórka publiczna w dniu 22.02.2017
 7. Zaproszenie D. Łukomskiej na spotkanie KOD
 8. Przedłużenie terminu zbierania podpisów w sprawie przyjęcia rodziny z Aleppo.

Uchwała Nr ZR/Świętokrzyski/2017/01/25/1

Uchwała Nr ZR/Świętokrzyski/2017/01/25/2

Uchwała Nr ZR/Świętokrzyski/2017/01/25/3


Sąd Koleżeński Regionu Świętokrzyskiego

KOD-01.2017-Uchwała Nr 01-ukonstytuowanie RSK

KOD-02.2017-Uchwała Nr 02-uzupełnienie składu RSK


Zebranie Zarządu 3 stycznia 2017 r.

Porządek obrad:

1. Spotkanie z L. Wałęsą 12 stycznia.
2. Wybory 21 stycznia.
3. Wolne wnioski.


Zebranie Zarządu 27 grudnia 2016 r.

Porządek obrad:

1. Wizyta Lecha Wałęsy na spotkaniu LUD 12 stycznia 2017.
2. Współudział w organizacji spotkania z Klaudią Jachirą w klubie Bohomas 21 stycznia 2017.
3. Przygotowania do wyborów 21 stycznia 2017.
4. Wsparcie protestów pod Sejmem RP.
5. Rezygnacja Z. Nowaka z bycia członkiem Zarządu Regionu Świętokrzyskiego KOD.


Zebranie Zarządu 5 grudnia 2016 r.
Porządek obrad:

1. Pomysły na nowe akcje Zbigniewa Pręgowskiego.
2. Organizacja PiKOD 12.12.
3. Organizacja pikiety 13.12.
4. Propozycja przeniesienia spotkań KOD z Czerwonego Fortepianu do Backstage.
5. Omówienie zasad indywidualnych akcji koderów podczas oficjalnych wydarzeń organizowanych przez KOD.
6. Sprawa wynajęcia biura KOD.
7. Wolne wnioski.


Stanowisko Zarządu Regionu Świętokrzyskiego KOD
Prosimy członków i sympatyków KOD o konsultacje z organizatorami oficjalnych wydarzeń KOD indywidualnych akcji, jak zbieranie podpisów pod różnymi inicjatywami. Nasze stanowisko podyktowane jest troską o sprawną organizację wydarzeń KOD i jasny przekaz dla opinii publicznej.

Kielce, 5.12.2016 r.
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego KOD


Zebranie Zarządu 28 listopada 2016 r.

Porządek obrad:

1. Omówienie zasad doboru prowadzących Latające Uniwersytety Demokracji.
2. Przygotowania do WOŚP.
3. Omówienie spotkania z M. Kijowskim.
4. Przygotowania do Dyżuru pod Licznikiem KPRM 2-3 grudnia.
5. Informacja o spotkaniu koordynatorów regionalnych KOD w Łodzi 6-7 grudnia.
6. Organizacja protestów 12 i 13 grudnia.
7. Organizacja biura KOD przy ul. Słowackiego
8. Wolne wnioski.


Zebranie Zarządu 22 listopada 2016 r.

Porządek obrad:

1. Omówienie zasad korzystania z utworów autorstwa członków KOD i ich publikowania oraz zasad korzystania z Internetu dla dobra Stowarzyszenia.
2. Pikieta w czasie zjazdu PiS w niedzielę.
3. Spam na poczcie gmail KOD Kielce.
4. Budżet w grudniu i styczniu.
5. Organizacja spotkania z Krzysztofem Pieczyńskim 17 grudnia.
6. Organizacja Szlachetnej Paczki lub innej pomocy świątecznej.
7. Debata programowa planowana na 10 grudnia.
8. Pikieta 19 grudnia w dniu odejścia z urzędu prezesa Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Rzeplińskiego.
9. Wizyta Mateusza Kijowskiego w Kielcach
10. Wolne wnioski.


Zebranie Zarządu 15 listopada 2016 r. 

Porządek obrad:

1. Planowanie budżet na listopad – grudzień.
2. Organizowanie stałego biura KOD w Kielcach
3. Pikieta 18 list. przeciwko szkoleniu mediów „rydzykowych” w Kielcach
4. Wyjazd na demonstrację ZNP Nie dla Chaosu w szkole 19 list.
5. Przygotowania Wolnego Głosu.
6. Wyjazd na Dyżur pod licznikiem KPRM 2-3 grudnia
7. Spotkanie przedstawicieli KOD w biurze PO ws. współpracy.
8. Debata programowa 10 grudnia.


Zebranie Zarządu 2 listopada 2016 r.
Porządek obrad:
1. Przyjęcie rezygnacji z Zarządu R. Gawlika.
2. Aktywizowanie członków KOD.
3. Przygotowania Wolnego Głosu – spotkań dyskusyjnych nt. działalności KOD, inicjatywa M. Klesyka.
4. Zaplanowanie wydatków na listopad.


Zebranie Zarządu 17 października 2016 r.
Porządek obrad:
1. Sprawa zabezpieczenia uczestników marszu 11 listopada zgłoszona przez M. Karendała
2. Przygotowania do spotkania LUD 19.10.2016 „Nie dla chaosu w szkole”
3. Sprawozdanie M. Szafraniec z wyjazdu do Brukseli i odebrania nagrody dla KOD
4. Wynajem biura KOD
5. Wyjazd na spotkanie z H. Wujcem w Ostrowcu 25.10
6. Czarny protest BIS 24.10
7. Spotkanie LUD z Adamem Michnikiem
8. Obchody święta 11 listopada
9. Namiot KOD w Kielcach – kiedy?


Zebranie Zarządu 4 października 2016 r.
Porządek obrad:
1. Omówienie udziału grupy KOD z Ostrowca w dostarczaniu treści i redagowaniu strony internetowej www.kielcekod.pl
2. Przygotowania do LUD-u nt. reformy oświaty 19 października
3. Przygotowania Namiotu KOD w Starachowicach 15 października
4. Ogólnopolski protest nauczycieli 10 października
5. Obchody Święta Niepodległości 11 listopada
6. Wystawa dotycząca Brygady Świętokrzyskiej, organizowana przez ONR – stanowisko
7. Spotkanie ws. CETA
8. Nowe ulotki/dodruk
9. Przygotowanie preliminarza wydatków na październik


 

Świętokrzyski KOD – zgłaszanie kandydatów do Zarządu Regionalnego

Więcej


Legitymacja członkowska KOD. Szykujemy dla Państwa legitymacje członkowskie stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji.

Więcej


Share