O nas

Witamy sympatyków KOD 13000293_1716144498623637_7909588121307298844_n
Nie jesteśmy partią polityczną. Kim jesteśmy? Mówi o tym Manifest Komitetu Obrony Demokracji. Oto jego fragmenty:
„Demokracja w Polsce jest zagrożona. Działania władzy, jej lekceważenie prawa oraz demokratycznego obyczaju zmuszają nas do wyrażenia stanowczego sprzeciwu. Nie chcemy Polski totalitarnej, zamkniętej dla myślących inaczej niż każe władza, nie chcemy Polski pełnej frustracji i żądzy rewanżu. (…) Nie godzimy się na zawłaszczanie państwa, dzielenie Polaków na lepszych i gorszych, pogardę dla „innego”. Nie ma też naszej zgody na poglądy godzące w zasady demokracji i prawa człowieka. (…) Nie zgadzamy się na łamanie Konstytucji i wprowadzanie, z nadużyciem mechanizmów demokracji, rządów autorytarnych.”


Składki członkowskie

Składki członkowskie – kliknij


Władze Regionu Świętokrzyskiego KOD na kadencję 2020 – 2022

Zarząd Regionu

Stanisław Adamski – pełniący obowiązki przewodniczącego
Magdalena Hądzlik-Białek – wiceprzewodnicząca zarządu
Jarosław Gałkiewicz – skarbnik
Lidia Palacz – sekretarz
Alina Bunzel – członek zarządu
Jerzy Burczyn – członek zarządu

Regionalna Komisja Rewizyjna
Małgorzata Tomicka – przewodnicząca
Agnieszka Szufel-Figurska
Jolanta Marczyńska

Regionalny Sąd Koleżeński
Jan Radzikowski
Paweł Nyczaj
Dagmara Głodowicz-Mazurek
Stanisław Marek Skopowski
Elżbieta Cichopek

Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów
Lidia Palacz
Krzysztof Palacz
Piotr Szafraniec
Andrzej Stróżyk
Monika Szafraniec
Stanisław Adamski
Izabella Jaros
Marek Mazurek
Agnieszka Szufel-Figurska
Małgorzata Tomicka

Władze wybrane podczas III Regionalnego Walnego Zebrania Członków Regionu Świętokrzyskiego Stowarzyszenia „Komitet Obrony Demokracji” 19.01.2020 r. w Kielcach.

 

Share