O nas

Witamy sympatyków KOD 13000293_1716144498623637_7909588121307298844_n
Nie jesteśmy partią polityczną. Kim jesteśmy? Mówi o tym Manifest Komitetu Obrony Demokracji. Oto jego fragmenty:
„Demokracja w Polsce jest zagrożona. Działania władzy, jej lekceważenie prawa oraz demokratycznego obyczaju zmuszają nas do wyrażenia stanowczego sprzeciwu. Nie chcemy Polski totalitarnej, zamkniętej dla myślących inaczej niż każe władza, nie chcemy Polski pełnej frustracji i żądzy rewanżu. (…) Nie godzimy się na zawłaszczanie państwa, dzielenie Polaków na lepszych i gorszych, pogardę dla „innego”. Nie ma też naszej zgody na poglądy godzące w zasady demokracji i prawa człowieka. (…) Nie zgadzamy się na łamanie Konstytucji i wprowadzanie, z nadużyciem mechanizmów demokracji, rządów autorytarnych.”


Składki członkowskie

Składki członkowskie – kliknij


Władze Regionu Świętokrzyskiego KOD na kadencję 2017 – 2020

Przewodnicząca Zarządu Regionu
Monika Szafraniec

Zarząd Regionu

Stanisław Adamski
Jarosław Gałkiewicz
Magdalena Hądzlik-Białek
Lidia Palacz
Zbigniew Pręgowski
Andrzej Stróżyk

Regionalna Komisja Rewizyjna
Izabela Jaros
Agnieszka Szufel-Figurska
Małgorzata Tomicka

Regionalny Sąd Koleżeński
Dagmara Głodowicz-Mazurek
Paweł Nyczaj
Jan Radzikowski
Krzysztof Rzepecki
Czesław Ulrich

Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów
Stanisław Adamski
Katarzyna Gumowska
Zbigniew Pręgowski
Krzysztof Sidowski
Andrzej Stróżyk
Monika Szafraniec
Lidia Palacz
Krzysztof Palacza
Piotr Szafraniec
Magdalena Hądzlik-Białek

Władze wybrane podczas I Regionalnego Walnego Zebrania Członków Regionu Świętokrzyskiego Stowarzyszenia „Komitet Obrony Demokracji” 21.01.2017 r. w Kielcach. 3 marca 2019 podczas II Regionalnego Walnego Zebrania Członków Regionu Świętokrzyskiego Stowarzyszenia „Komitet Obrony Demokracji” wybrano nowych delegatów: Lidię Palacz, Krzysztofa Palacza, Piotra Szafrańca, Magdalenę Hądzlik-Białek.
Wybrano jednogłośnie na wakujące stanowisko członka zarządu regionu Magdalenę Hądzlik-Białek.

 

Share